Visie

PeoplePlanetProfitNet als bij het bouwen van een huis, is samenwerken noodzakelijk bij het bouwen van een duurzame, leefbare en weerbare samenleving. Dat doen we niet alleen, dat doen we samen. We bouwen daaraan van onderaf, op een breed en stevig draagvlak.

We werken samen. Samenwerken doen we met elkaar, met onze partners, met onze doelgroepen. Onze verschillende persoonlijkheden en vaardigheden vullen elkaar aan.

We zien een samenleving in transitie, op vele vlakken. Nederland beweegt zich naar een participatiemaatschappij, waarbij krachten van onderaf opnieuw worden ontdekt. Dat proces boeit ons. We luisteren naar wat er in de samenleving speelt. Kennis van de wensen is een voorwaarde. Daarop vragen wij door. Eigenaarschap is het doel. Als wij ons werk opleveren en overdragen, past het als een maatpak bij de trotse eigenaar.

In een duurzame, leefbare en weerbare samenleving zorgen mensen voor elkaar. Dat begint met het oog hebben voor elkaar: Kennis van elkaars situatie, respect voor elkaars drijfveren, eerbied voor elkaars belangen. In de Samenwerkplaats is dit ons gezamenlijk gedragen uitgangspunt in onze relatie met elkaar, met u als partner en met onze gezamenlijke doelgroepen.

PeoplePeoplePeoplePeoplePeoplePeople