Initiatiefbegeleiding

Strippenkaart
Voorbeeld van een strippenkaart voor ondersteuning oprichting energiecoöperatie

Veel gemeenten zijn geïnteresseerd om burgerinitiatieven te stimuleren die bijdragen aan de verduurzaming van de leefomgeving. Zij realiseren zich maar al te goed dat zij onmogelijk hun ambities kunnen behalen zonder samenwerking met ondernemers, instellingen en burgers. Of het nu gaat over zorg of klimaat.

De Samenwerkplaats helpt gemeenten om hun burgers te ondersteunen zichzelf te organiseren in een burgerinitiatief. In de Amersfoortse wijk Soesterkwartier hebben we onszelf bewezen en kunnen we ons met recht ervaringsdeskundigen noemen. We kunnen inwoners bijvoorbeeld helpen om een eigen energiecoöperatie op te richten. Meer voorbeelden vindt u onder ons referentieproject Duurzaam Soesterkwartier.

Werkwijze

We werken volgens de Montessori filosofie. De begeleiding is erop gericht dat burgers zelf leren het heft in handen te nemen. Elk project is weer anders. Namens de gemeente bieden we begeleiding aan de burgerinitiatiefgroep, met een ervaringsdeskundige als coach.

Strippenkaart

De Samenwerkplaats biedt een strippenkaart aan voor gemeenten die burgerinitiatieven ondersteuning willen bieden. De gemeente bepaalt vooraf het maximum te besteden uren. De burgers nemen de uren op eigen initiatief en naar behoefte af. De Samenwerkplaats rekent alleen de afgenomen uren af tot het vastgestelde maximum van de strippenkaart. Per initiatief en per strip kijken we naar de meest passende ervaringsdeskundige binnen ons team.