Henry de Gooijer

HenrydeGooijer2“Power to the people” is Henry’s levensmotto: Mensen en organisaties ontdekken hun eigen kracht. Al 20 jaar werkt hij daaraan. Als pionier, als adviseur, als ondernemer en vooral als aanpakker. Duurzaamheid en eigenaarschap zijn het uitgangspunt.

Zijn roots liggen in de zonne-energie. Deze hernieuwbare bron van energie zet hij in als een geloofwaardig alternatief voor fossiele brandstoffen. Bij zonne-energie gaat het in essentie niet over techniek, maar over mensen. De zon is van iedereen. Het inzetten van deze krachtbron draagt bij aan een leefbare toekomst en een evenwichtige verdeling van de middelen.

Henry is in staat om tastbare resultaten te bereiken door zijn enthousiasme, creativiteit, ondernemerschap en het bouwen van bruggen. Doelen maakt hij realiseerbaar door de juiste mensen te combineren met passende organisatievormen. Zijn werkgebied begint bij zijn eigen huis, buurt, wijk en stad, en strekt zich uit tot de meest afgelegen gebieden in Azië en Afrika.

Contact: henry@samenwerkplaats.com

Henry’s portfolio