Arend Jan Pleizier

arendjanpleizierArend Jan Pleizier denkt altijd in mogelijkheden om de samenleving te vernieuwen en te verbeteren.

Arend Jan vernieuwt maatschappelijke organisaties en wijken door nieuwe diensten te ontwikkelen. Hij bouwt bruggen tussen verschillende groepen mensen en instituten. Focus is om onderlinge betrokkenheid van buurtbewoners, medewerkers, klanten en burgers te verbeteren waardoor gezamenlijk maatschappelijke uitdagingen worden aangepakt.

Hij is betrokken (geweest) bij wijken, ledenorganisaties, vakbonden, ondernemingsraden, ministeries, gemeenten, ziekenhuizen, zorgorganisaties, onderwijs, ontwikkelingsorganisaties, sport en energie bedrijven.

Als geen ander ontwikkelt hij de dienstverlening van organisaties door een brede visie op de rol en positie van organisaties. Hij ondersteunt in de vormgeving van dienstverlening en vertaalt ze met betrokken medewerkers en managers naar ambitieuze eindresultaten.

Arend Jan’s Portfolio